Πώς γίνεται η παρακολούθηση ενός μαγνητοσκοπημένου webinar;

Mετά την ολοκλήρωση της αγοράς του webinar θα σας αποσταλεί στο e mail σας ο κωδικός με τον οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Κάθε φορά που θέλετε να το δείτε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα του sex academy, και το σύστημα σας ζητά να δώσετε τον κωδικό σας για να τον ανοίξει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα webinar που αγοράσατε όσες φορές θέλετε.