Διατηρείται η ανωνυμία εφόσον αυτό είναι επιθυμητό;

Τα σεμινάρια διέπονται από τους κανόνες και τον δεοντολογικό κώδικα του World Association Of Sex Coaches.

Τόσο η εχεμύθεια όσο και η ανωνυμία είναι θεσμοθετημένοι όροι του sex coaching και αυτό εξασφαλίζει ότι οτιδήποτε ειπωθεί μέσα σε ένα live webinar, ή στην αίθουσα ενός σεμιναρίου, μένει ακριβώς εκεί.

Επιπλέον, στα live webinar η κάμερα και το μικρόφωνο των συμμετεχόντων είναι κλειστά, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Μόνο η κάμερα της instructor είναι ανοιχτή, και οι ερωτήσεις από το κοινό την ώρα του webinar γίνονται στο chat.

Σίγουρα οστόσο ο πιο ασφαλές τρόπος για διατήρηση της ανωνυμίας είναι τα μαγνητοσκοπημένα webinars και σεμινάρια.