Θα έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω προσωπικά με την κα. Χειρδάρη;

H Ειρήνη Χειρδάρη παρευρίσκεται στα live webinars και στα δια ζώσης σεμινάρια στα οποία εισηγείται η ίδια.

Στα live webinars και στα δια ζώσης μπορείτε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στον καθορισμένο χρόνο που θα δίνει κάθε σεμινάριο για απορίες κοινού. Ωστόσο, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι πάνω στο θέμα του σεμιναρίου.

Αν επιθυμείτε να μιλήσετε με την κα. Χειρδάρη για κάποιο προσωπικό σας μπορείτε να ζητήσετε on line συνεδρία σε προκαθορισμένο χρόνο, στέλνοντας e mail στο [email protected] ή στο [email protected]