Μπορούν να τα παρακολουθήσουν έφηβοι κάτω των 18 ετών;

Σε περίπτωση που ο γονέας επιθυμεί το έφηβο παιδί του να εκπαιδευτεί στα live webinar και στα live σεμινάρια της Ακαδημίας, απαιτείται πρώτα προσωπική συνάντηση ή διαδικτυακό ραντεβού με τον ίδιο τον γονέα και υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η έφηβος έχει την έγκρισή του γονέα για την παρακολούθηση των σεμιναρίων.