Πόσο «προχωρημένα» είναι τα σεμινάρια;

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι καθαρά ακαδημαϊκή και επιστημονική.

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από επαγγελματίες του χώρου με μεγάλη εμπειρία και γνώση επάνω στο αντικείμενο αλλά και στην μεταδοτικότητα.

Δεν επιτρέπονται αγγίγματα μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων.

Τα σεμινάρια είναι προχωρημένα για τα ελληνικά δεδομένα, μόνο από την άποψη ότι μιλούν για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, ακριβώς όπως είναι, χωρίς σεξουαλική ντροπή ή ταμπού.

Το γυμνό δεν αποτελεί μέρος των σεμιναρίων.