Τα σεμινάρια έχουν θεωρία ή πράξη;

Τα σεμινάρια είναι θεωρητικά. Σκίτσα, animation, videos και power point βοηθούν για την κατανόηση των τεχνικών σεξ. Κάποια από τα σεμινάρια έχουν επίσης γραπτές λεπτομερεις ασκήσεις που τις αποκτάς ταυτόχρονα με την αγορά του video.