Τα σεμινάρια έχουν θεωρία ή πράξη;

Τα σεμινάρια είναι θεωρητικά. Σκίτσα, animation, videos και power point βοηθούν για την κατανόηση των τεχνικών σεξ. Κάποια από τα σεμινάρια έχουν επίσης γραπτές λεπτομερείς ασκήσεις που τις αποκτάτε ταυτόχρονα με την αγορά του video.